box-in-box

Het box-in-box systeem is de oplossing bij uitstek voor een optimale geluidsisolatieHeeft u last van geluidsproblemen in uw muziekstudio of slaapkamer? Het box-in-box systeem biedt de oplossing voor effectieve geluidsisolatie. 


Het box-in-box systeem is een geavanceerde constructietechniek waarbij een geluidsisolerende ruimte binnen een bestaande ruimte wordt gecreëerd.


De binnenste box wordt gemonteerd op ontkoppelingsmaterialen zoals akoestische plafondhangers, contactgeluidsisolatie en muurbeugels. De ontkoppeling van de binnenste box zorgt ervoor dat trillingen en geluidsgolven niet van de binnendoos naar buitendoos kunnen worden overgedragen.


Geluidsisolatiedokter verdeelt de ontkoppelingsmaterialen die nodig zijn om een efficiënt box-in-box systeem te realiseren. We stellen je deze met plezier voor. Contacteer me via 0470/44 22 19 of info@geluidsisolatiedokter.be.

box-in-box geluidsisolatie

De dubbele constructie zorgt voor een optimale geluidsisolatie zodat men kan musiceren zonder de buren of huisgenoten te storen. Bovendien worden ook geluiden van buitenaf effectief buitengehouden, waardoor u in alle rust kunt slapen.


Een box-in-box systeem is licht en flexibel en kan daardoor geïntegreerd worden in vrijwel elke bestaande bouwconstructies.


Een box-in-box systeem plaatsen zorgt voor ruimteverlies maar is wel de meest efficiënte manier om de bron in te kapselen of de geluidsafstraling in gevoelige ruimtes tot een minimum te reduceren.

Noot omtrent het bovenstaande film: wij verkiezen eerst de wanden op te bouwen en  pas daarna vloer en plafond te installeren.

Kristof Sucaet geluidsisolatiedokter

Mijn ervaring met box-in-box systemen


 • Bijna 15 jaar professionele ervaring op vlak van geluids- en trillingsisolatie


 • Zelfstandig akoestisch adviseur en aannemer geluidsisolatie werken sinds 2018


 • Meer dan 100 uitgevoerde geluidsisolatieprojecten


 • Gecertificeerd aannemer binnenmuurisolatie


 • Geslaagd voor de module "bouwakoestiek van de 46° Hogere Cursus Akoestiek

Het probleem met traditionele* geluidsisolatiemethoden


* Met traditionele geluidsisolatiemethoden bedoel ik enkel een voorzetwand of ontkoppeld plafond tegen de woningscheidende constructie


Traditionele methoden van geluidsisolatie hebben als voornaamste beperking dat ze niet alle transmissiewegen aanpakken.


Als we de zendruimte aanpakken dat willen we dat het geluid binnen de ruimte blijft. Als de de ontvangstruimte aanpakken dan willen we dat het geluid van geen enkel bouwelement (muur, vloer & plafond) kan afstralen.


In de zendruimte brengt de geluidsbron alle wanden in trilling. Deze trillingen planten zich doorheen de gebouwstructuur voort en stralen vervolgens in de ontvangstuimte als geluid af.


Enkel een box-in-box systeem pakt naast de direct weg ook alle flankerende transmissiewegen aan.

flankerend luchtgeluid
flankerend contactgeluid
box-in-box geluidsisolatie

Het box-in-box systeem: hoe werkt het


Het doos in doos principe houdt in dat er in een bestaande ruimte een binnenconstructie (binnendoos) opgebouwd wordt die nergens de bestaande constructie (buitendoos) raakt.


Deze dubbele constructie zorgt ervoor dat de geluidstrillingen niet naar buiten kunnen ontsnappen wanneer we de zendruimte aanpakken. Wanneer we de ontvangstruimte aanpakken worden geluiden van buitenaf worden ook effectief buitengehouden, waardoor u kunt genieten van een rustige en geluidsvrije omgeving.


Het box-in-box systeem omvat verschillende componenten die samenwerken om optimale geluidsisolatie te bieden. Deze componenten zijn:


 • Geluidsisolerende voorzetwanden
 • Een ontkoppeld plafond
 • Een zwevende dekvloer
 • Een sas voor de deur (enkel wanneer de zendruimte wordt aangepakt)
 • Dubbele ramen (enkel wanneer de zendruimte wordt aangepakt)
 • Speciale aandacht voor ventilatieIdealiter plaatsen we de geluidsbron in de box om zo het geluid in de ruimte te houden waar het geproduceerd wordt. De bron aanpakken werkt nu eenmaal veel efficiënter dan de geluidsafstraling in de ontvangstruimtes aanpakken omdat we dan maar 1 ruimte moeten aanpakken.

Het box-in-box systeem wordt vooral toegepast bij • Slaapkamers


Het box-in-box systeem beperkt in de slaapkamer het afstralen geluid van buren/medebewoners. Voor het beperken van verkeersgeluid in een doos-in-doos minder efficiënt en moeten we eerder het buitenschrijnwerk  kritisch bekijken.

Een (semi)  box-in-box wordt vooral toegepast in ouderen rijwoningen en  appartementsgebouwen waar geluidshinder tussen buren een veelvoorkomend probleem is. Met semi box-in-box systeem bedoel ik dat slechts zelden de vloer wordt aangepakt maar enkel de wanden en het plafond. • Repetitieruimtes & opnamestudio's


Voor opnamestudio's is optimale geluidsisolatie essentieel om externe geluiden buiten te houden en ongewenste geluiden van binnenuit te voorkomen. Het box-in-box systeem biedt een effectieve oplossing om een geluidsdichte omgeving te creëren voor hoogwaardige opnames.


In repetitieruimtes is een goede geluidsisolatie van cruciaal belang om het geluid binnen de ruimte te houden. 

De wandopbouw van het doos-in-doos systeem


De akoestische voorzetwand tegen de scheidingsmuur moet performanter zijn dan de voorzetwanden die tegen de flankerende wanden komen.

geluidsisolatie optimaliseren doos in doos

Geluidsisolatiedokter levert uit voorraad de ontkoppelingsmaterialen voor voorzetwanden die de overdracht van structuurgeluid bijna volledig reduceert.

De plafondopbouw De plafondopbouw hangt af van het type draagvloer (massief of hout) en de beschikbare opbouwhoogte.

Geluidsisolatiedokter levert een ruim aanbod akeostische plafondhangers uit voorraad.

De vloeropbouw van de akoestische box-in-box


Eigenlijk is het steeds de bedoeling om de geluidverwekker in de box-in-box te plaatsen.


Helaas bevindt de geluidsbron zich vaak niet in de eigen woning en staan de buren niet altijd te springen om kosten te maken.


In de ontvangstruimte worden bij retro-fit bijna nooit de vloeren aangepakt (kosten, praktische redenen). In de gevallen waar enkel de wanden en plafonds worden aangepakt spreken we over een semi doos-in-doos.

Via onderstaande link vind je alle nodige info om een performante (droge) zwevende dekvloer  te ontwerpen

Geluidsisolatiedokter levert een ruim gamma contactgeluidsisolatie voor droge zwevende dekvloeren uit voorraad.

Conclusie: waarom het box-in-box systeem de oplossing is voor geluidsproblemen


Het box-in-box systeem biedt een effectieve oplossing voor geluidsproblemen in woningen en muziekruimtes. Met dit innovatieve systeem kunt u genieten van een rustige en geluidsvrije omgeving, zonder overlast van verkeerslawaai of luide muziek van buren.


Het systeem creëert een geluidsdichte ruimte binnen een andere ruimte, waardoor optimale geluidsisolatie wordt bereikt. Geluidsgolven worden geabsorbeerd en kunnen niet ontsnappen naar buiten, terwijl geluiden van buitenaf effectief worden buitengehouden. Het box-in-box systeem verbetert ook de akoestiek van de ruimte, waardoor een optimale geluidservaring mogelijk is.


Bovendien is het box-in-box systeem flexibel en kan het worden geïntegreerd in bestaande bouwstructuren. Het biedt maatwerkoplossingen voor specifieke behoeften en vereisten. 


Als u te maken heeft met geluidsproblemen, is het raadzaam om contact op te nemen met een gespecialiseerd geluidsisolatiebedrijf om de mogelijkheden voor uw specifieke situatie te bespreken. Door te investeren in hoogwaardige geluidsisolatie met het box-in-box systeem.